Szkolenia

Szkolenia Wariograficzne!

Zapraszamy Państwa na szkolenia Wariograficzne.

czytaj więcej >>

Współpracujemy z Kancelarią Adwokacką

Współpracujemy z firmami ochroniarskimi

 

SZANOWNI PAŃSTWO!


Zapraszamy na szkolenie specjalistyczne, (w wymiarze 6x8 godz. Sob. i niedz. od godz. 10.00 do godz.18.00) w siedzibie firmy PRO-TOM SECURITY sp. z o.o. w Łodzi przy ulicy Rymanowskiej 13 oraz w filii w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 3.


DOWIESZ SIĘ:
1/ Dlaczego warto korzystać z wariografu.
2/ Dla jakich celów można wykorzystywać wariograf.
3/ Jak przygotować profesjonalne badania wariograficzne.
4/ Jak przeprowadzić badania wariograficzne w profesjonalny sposób.
5/ Jak w praktyce wykorzystywać wyniki badań wariograficznych.


NAUCZYSZ SIĘ:
Jak i kiedy wykorzystywać oraz jak przygotować i praktycznie przeprowadzić badania wariograficzne.
Jak dokonywać interpretacji wyników badania różnorodnymi technikami.
Jak formułować i przedstawiać oraz wykorzystywać praktyczne w nioski z badania wariograficznego.


PROPONOWANY PROGRAM SZKOLENIA:
1/ Podstawy prawne stosowania i wykorzystywania badań wariograficznych.
2/ Podstawowe zasady funkcjonowania wariografu zasady funkcjonowania wykorzystywanych czujników.
3/ warunki do zorganizowania stanowiska prowadzenia badań wariograficznych.
4/ Podstawowe metody i techniki prowadzenia badań wariograficznych.
5/ Przygotowanie i opracowanie podstawowej dokumentacji do prowadzenia badań wariograficznych.
6/ Sposoby przygotowania różnorodnych podstawowych testów i ich wykorzystania do badań wariograficznych.
7/ Możliwości wykorzystywania podstawowego oprogramowania technicznego wariografu.
8/ Praktyczne instalowanie i wykorzystywanie poszczególnych czujników wariografu.
9/ Podstawowe modyfikacje testów stosowanych do badań wariograficznych.
10/ Praktyczne prowadzenie zapisów z obrazu i testów stosowanych podczas badań wariograficznych.
11/ Analiza, odczytywanie i diagnozowanie graficznego obrazu wyników badań wariograficznych.
12/ Sporządzanie podstawowej dokumentacji z przeprowadzonych badan wariograficznych.
13/ Praktyczne wykorzystywanie fabrycznego i innych wspomagających programów analitycznych dla badania wariograficznego.
14/ Praktyczne prowadzenie badań wariograficznych przy użyciu wariografu "komputerowego".
15/ Konsultacje, wyjaśnienia i praktyczne rozwiązywanie problemów badań wariograficznych.
Badania wariograficzne / poligraficzne.


SPECJALISTA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO PROWADZENIA PSYCHOFIZJOLOGICZNYCHBADAŃ WARIOGRAFICZNYC/POLIGRAFICZNYCH.
ZASADY PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH.

 • Szkolenie podstawowe z zakresu teoretycznego przygotowania i praktycznego prowadzenia psychofizjologicznych badań wariograficznych/poligraficznych.
 • Podstawy zasad interpretacji i wykorzystywania uzyskiwanych wyników badań.
 • Podstawowe fakty z historii wariografii w kraju i na świecie.
 • Podstawowe fakty z fizjologii ciała ludzkiego pod kątem możliwości
 • stosowania badań wariograficznych.
 • Podstawowe pojęcia, metodyka i technika przygotowania oraz prowadzenia badań wariograficznych.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu wymagań technicznych wariografu (omówienie z praktycznym pokazem).
 • Podstawowe i bieżące kierunki we współczesnym rozwoju prowadzenia badań wariograficznych.
 • Podstawowe możliwości praktycznego wykorzystywania badań wariograficznych w procesie karnym i "badaniach dla sektora prywatnego".
 • Podstawy prawne badań wariograficznych.
 • Podstawowe wiadomości dotyczące problematyki prowadzenia badań
 • wariograficznych.
 • Teoretyczne i praktyczne przygotowanie dokumentacji towarzyszącej badaniu i testów wariograficznych.
 • Wymagania sprzętowe i techniczne zestawów i stanowiska badań wariograficznych.
 • Rodzaje stosowanych czujników i ich możliwości techniczne.
 • Podstawowe uwarunkowania techniczne dla oprogramowań wspomagających badania wariograficzne.
 • Przebieg podstawowych faz realizacji badania wariograficznego i technika ich realizacji.
 • Interpretacja zapisów, formułowanie wniosków oraz sposób ich przedstawi ani a.
 • Możliwość podjęcia konsultacji i uzyskania pomocy dla praktycznego rozwiązywania bieżących problemów.


Zajęcia prowadzone są z udziałem praktyka - specjalisty z zakresu prowadzenia psychofizjologicznych badań wariograficznych / poligraficznych.
Studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej w wyższej szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Studia dyplomowe z zakresu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej na Uniwersytecie warszawskim.
Praktycznie wykonujący badania wariograficzne na potrzeby spraw karnych realizowanych przez instytucje państwowe i sektora prywatnego.
Na stałe współpracujący ze specjalistami praktyczne wykonującymi badania wariograficzne oraz koordynujący projekty praktycznego wykorzystywania
badań wariograficznych.
Organizator 4 Międzynarodowych i Międzyresortowych seminariów i uczestnik licznych kursów tematyki z zakresu prowadzenia badań wariograficznych.
Koszt szkolenia: 10.000 zł / osoba
Cena obejmuje: obsługa organizacyjna szkolenia, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Osoby, które zostaną zgłoszone, otrzymają potwierdzenie udziału w tym szkoleniu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w sytuacji otrzymania zbyt małej liczby zgłoszeń lub poinformowania osób, które z braku wolnych miejsc nie zostały przyjęte w szkoleniu.
O ewentualnym odwołaniu lub braku wolnych miejsc w szkoleniu zostaną Państwo poinformowaniu telefonicznie lub pocztą.
Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.